Chương trình ưu đãi

Miễn phí 01 năm phí dịch vụ kể từ ngày bàn giao căn hộ (Không quy đổi thành tiền mặt và không bao gồm các chi phí trả cho bên thứ 3 như gửi xe, điện nước, internet, truyền hình cáp…)

Tiến độ thanh toán

Thời điểm thanh toán Giá trị thanh toán
Lần 1: Ngay khi ký hợp đồng mua bán (HĐMB) 25% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT và tiền đặt cọc)
Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB hoặc tại thời điểm bàn giao căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước. 10% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Lần 3: Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB hoặc tại thời điểm bàn giao căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước. 10% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Lần 4: Trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB hoặc tại thời điểm bàn giao căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước. 10% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Lần 5: Trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB hoặc tại thời điểm bàn giao căn hộ, tùy thời điểm nào đến trước. 15% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT)
Lần 6: Tại thời điểm bàn giao căn hộ 25% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) + 2% kinh phí bảo trì
Lần 7: Khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 5% Giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT)